Onderbezetting op onze praktijk

— 8 december 2021

Helaas hebben we minder capacitiet om iedereen snel te woord te staan.

Door ziekte van ons personeel hebben we op dit moment te maken met een onderbezetting. Hierdoor kan het mogelijk zijn dat er een langere wachttijd is dan gebruikelijk. We streven er naar om u zo snel mogelijk te woord te staan. 

Helaas kunnen we niet uitsluiten dat we ook genoodzaakt zijn op bepaalde momenten om een automatische beantwoording aan te zetten. Onze praktijk is dan alleen bereikbaar voor dringende medische problemen. 

Wij doen een beroep op uw begrip en geduld. Dank daarvoor.